rj rw ok roślina trująca   skocz na koniec pomoc

Wilec

 Ipomoea

Rząd: powojowce (

Convolvulales Dumortier, 1829

)

Rodzina: powojowate (

Convolvulaceae A.L. de Jussieu, 1789

)

Opis ogólny

Wymagania

Gatunki

Odmiany

Opis ogólny

Rośliny roczne lub trwałe, o łodygach wijących się, rzadziej wzniesionych, liściach skrętoległych, całobrzegich, dłoniastodzielnych lub pierzastodzielnych. Kwiaty lejkowate, osadzone zazwyczaj pojedynczo w kątach liści, niekiedy zebranych w szczytowe wiechowate kwiatostany. Znanych jest przeszło 400 gatunków, rosnących w cieplejszym klimacie Azji i Ameryki. Roślinę tę można zastosować do osłaniania ogrodzeń i balkonów.

Wymagania

Gatunki

Odmiany

Valid XHTML 1.1!   skocz na początek pomoc

© 1999 Copyright by Sławomir Sudnik